Båtar i trä

mal5Att bygga en båt handlar i grunden om att fästa brädor runt en mall, vilket sedan blir den så kallade bordläggningen, alltså båtens skrov. När man byggt skrovet ersätter man mallen med spant som man fäster i bordläggningen och det utgör det fasta skelettet på båtens insida. Storleken och typ av båt bestämmer hur den ska byggas.

De allra äldsta träbåtarna som man funnit är urgrävda, stora trästockar (stockbåt), flottar eller skinnbåtar. Stockbåtar är kända redan från 6000 år före vår tideräkning. I Sverige utgörs det äldsta fyndet av träbåt av Björkebåten som är en stockbåt. Den hittades i just Björke i närheten av Gävle. Genom att använda sig av den så kallade kol 14-metoden har man kunnat datera båten till ca 400 år före vår tideräkning. Björkebåten är delvis gjord av en stock av linde (trä från lind). Sidorna är gjorda av furu (trä från tall) och vissa delar på båten är gjord av gran.

Idag byggs träbåtar med framför allt två olika tekniker för bordläggningen (båtens eller fartygets skrov): klink och kravell. Vid klinkteknik läggs bordläggningsplankorna omlott. Varje plankas nedre långsida ligger utanför den planka som är under, vilket gör att båten blir randig på längden. När man bygger en båt med kravellteknik blir både utsidan och insidan slät eftersom bordläggningsplankorna läggs mot varandra, kant mot kant och fästs mot spanten. Spanten är den invändiga stommen i båtar, som utgör dess skelett.

I Skandinavien har ek tidigare varit det mest använda träslaget för spantar i både båtar och större fartyg. Det har en stor motståndskraft mot röta och förändrar sig relativt lite vid fukt. Alm har samma egenskaper. På senare tid har ask kommit att användas en hel del och även om ask inte har riktigt samma goda egenskaper som ek och alm, så är det lättillgängligt. Det är förhållandevis enkelt att hitta tillräckligt raka och kvistfria längder i ask och det håller i regel för båtens livslängd. Oavsett vilken teknik som används måste stor vikt läggas vid valet av virke när det gäller båtbygge. Det krävs att virket har både styrka och struktur. Dessutom måste virket ha liten fuktrörelse och genomgående jämn fuktkvot för att hålla formen och därmed göra det möjligt att framföra båten rakt och smidigt.

mal6Vill man bygga en egen båt gäller det att göra sin läxa och vara beredd på att det tar tid och kräver sinne för detaljer. Med enkla sökningar på Internet kan man hitta gratis ritningar. Under 50- och 60-talen började det bli vanligt att bygga båtar i plywood och när den vattenfasta plywooden kom såldes många ritningar. Den som vill lära sig mer kan göra ett besök på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Där finns ritningar av Per Brohälls att se för den som är intresserad!