Roddbåtar

mal11Roddbåt är just vad namnet antyder, nämligen en båt som är avsedd att föras framåt genom vattnet med hjälp av åror. Idag är det vanligt med roddbåtar i både trä och plast, men innan plast utvecklats var trä det huvudsakliga materialet. Det finns roddbåtar i olika storlekar och för fritidsbruk är de vanligtvis avsedda för en roddare som sitter på en toft (bänken som den som ror sitter på).

Roddbåtar av trä kan ha antingen en slät in- och utsida eller vara randig, i och med att plankorna överlappar varandra. Den förstnämnda tekniken kallas kravell och den sistnämnda för klink. Klinktekniken har varit den vanligaste metoden i Skandinavien.

Innan ångtekniken och motorer började användas på båtar var det inte ovanligt att även större fartyg och skepp hade åror att ta till hjälp när det inte fanns vind för seglen. På gamla vikingaskepp kan man se att denna teknik har använts för att föra skeppet framåt.

Tävlingsbåtar för rodd

När man tävlar i rodd så är det inte en vanlig roddbåt av trä med en fast toft som man använder. Istället används väldigt långsmala och lätta båtar som liknar långa och spetsiga kanoter. Roddbänken på dessa är vanligtvis rörliga så att roddarna kan använda benmusklerna för att få kraft i roddtagen. De här båtarna kan ha upp till åtta roddare.

Ett historiskt nedslag bland roddbåtar

mal12Även om det äldsta fyndet av båt är från redan 6000 år före vår tideräkning hade roddbåtarna och så kallade roddarmadammer en stor roll i Stockholm redan från 1400-talet. Båtarna skötte vad som då var färjetrafiken, att i småbåtar skjutsa både varor och människor över olika vattendrag mot betalning. Det blev ett helt nytt yrke som kom att växa i och med befolkningen och handeln och därmed behovet av kommersiell transport, en slags sjötaxi. År 1772 fanns 68 registrerade roddbåtar för kommersiell transport, fördelade på nio stationer. Roddarmadammerna var ofta kända för sitt grova språk och burdusa uppförande. Under 1800-talet minskade verksamheten och när ångtrafiken kom igång ordentligt avreglerades roddarverksamheten år 1875.