Almogebåt

mal3Allmogebåt är namnet på relativt små bruksbåtar som användes av människor som bodde vid kusten, insjöar, älvar och åar. De användes vid jakt, fiske och som transportmedel. Ursprungligen var de helt öppna och utan däck. De härstammar från de gamla vikingaskeppen. Storleken på båten varierade beroende på vad den skulle användas till, men generellt var de mellan 4 och 10 meter långa. De varierade också beroende på vilka vatten de skulle användas i, de som användes vid Öland och Gotland var annorlunda än de som användes vid insjöar och älvar i inlandet.

Materialet varierade också i hög grad beroende på var båten byggdes och användes. I den södra delen av Sverige användes oftast ek. Ek växer inte i den norra halvan av Sverige på ett sätt som kan ge båtvirke, så där dominerade i stället furu (tall). Oavsett träslag är det viktigt att det står emot röta väl och att man kan få långa raka plankor av det. Det finns flera andra träslag, som till exempel mahogny, som är utmärkta till båtbygge, men det är mycket dyrt, framför allt på grund av att det måste transporteras mycket långt för att komma till Sverige. Det var inget alternativ för de flesta som var i behov av båt för fiske och transport förr i tiden.

Båtbyggarna arbetade till en början främst utomhus och med relativt enkla handverktyg som yxa och såg, från träd till färdig båt. Det var ett faktum att båtbygget var väderkänsligt eftersom plankorna som används ska kunna böjas som båtbyggaren vill, inte efter en nyckfull luftfuktighet. När maskiner som bandsågar och maskinhyvlar började användas var det enklare att bygga funktionella båtar. Att bygga till däck var en senare företeelse. Man gjorde det dels för att öka säkerheten och dels för att kunna övernatta i båten vid till exempel jaktturer. När motorerna kom blev effektiviteten mycket större.

Historiskt sett har allmogebåtar framförts av antingen åror eller segel, eller med möjlighet till båda sätten. Allmogebåtens användning minskade mer och mer i och med utbyggnaden av både väg- och järnvägssystem. Behovet av att använda båt för transport av människor och varor blev mindre och mindre, men än lever det kvar, både som fritidsaktivitet och för behov i till exempel skärgården.

mal4Även om många kanske i första hand tänker på större färjor när det gäller båtliv idag så är det ett faktum att allmogebåtar används i allra högsta grad än idag, även om det kanske oftast gäller fritidsbetonade aktiviteter. Båtarna används för fisketurer eller för att besöka sommarstugor eller vänner ute på öar. På öar med många invånare har bilvägarna utvecklats, men det är ändå ett faktum att bilen måste tas till ön och då är öppna och enkla bilfärjor vanligt, till exempel mellan Gotland och Fårö. Vem vet, om hundra år när vi läser om sjöhistorik så kanske bilfärjorna utgör en del av den historiska användningen av båtar!