Olika träslag man använder till båtar

mal11De vanligaste träslagen för båtbyggeri har historiskt varit ek och alm. Dessa träslag står emot röta väldigt bra och tål därmed mycket fukt. Sedermera blev ask mer och mer vanligt och även det träslaget fungerar bra även om det inte har riktigt lika lång hållbarhet som ek eller alm. I den här artikeln berättar jag mer om olika träslag som används vid träbåtsbygge av olika slag.

Ek

Som redan nämnts har ek hög motståndskraft mot röta och det är därför det allra mest använda träslaget för träbåtar. Det är också fördelaktigt eftersom det är tungt och hårt och därmed stadigt. Träden blir dessutom mycket långa. Förr var det vanligt att man letade efter enskilda ekar i skogen för att kunna hitta krokiga delar som på olika sätt kunde passa för det inre skelettet i båten, spanten. Ek kan användas till alla delar i en träbåt. Vill man själv hugga sina träd för båtvirke måste man göra det i den södra halvan av Sverige eftersom ek inte växer längre norrut.

Alm

Alm är, liksom ek, ett hårt träslag som står emot röta väl. Det kan användas precis som ek men växer oftast inte riktigt lika rakt. Alm kan med fördel användas till inredning i båtar eftersom det är både vackert och hållbart.

Bok

Förr i tiden var det vanligt att använda bok till båtars kölar och till bordläggningen som var under vattenytan. Även om bok är ett tungt träslag riskerar man röta relativt lätt. Bok som däremot ligger i vatten större delen av tiden riskerar inte någon särskilt tendens att utsättas för röta, förutsatt att båtens delar ligger under vatten och att man har båten i vatten större delen av året. I dessa fall går bok utmärkt att använda.

En

En är visserligen ett buskliknande träd, men har hög hållfasthet och är tålig. Den kan också växa till relativt höga träd, men det är inte jättevanligt. Det är och har även tidigare varit vanligt att använda pinnar av en i stället för att använda spikar när man fäster bordläggningen mot spanten.

Gran

Gran är inte särskilt motståndskraftigt, men används gärna till master och åror eftersom träet är segt, det går inte av lika lätt som exempelvis furu. Gran har också använts till exempelvis för rufftak och däck.

Mahogny

Mahogny är ett medeltungt träslag som kan variera i olika grader av rödbrunt. Mahogny associeras i första hand till inredning. Det hämtas från Afrika eller Mellan- och Sydamerika och av den anledningen är det ett relativt dyrt virke. I dessa länder är det ett vanligt båtvirke, men här i Sverige känner vi det mest som virke till fina möbler och inredningsdetaljer.

Teak

Teak är ett annat träslag som inte är helt ovanligt i båtsammanhang, men som tenderar att användas endast till detaljer i Sverige. Precis som när det gäller Mahogny är det ett mycket dyrt träslag och det importeras från de tropiska delarna av Asien, där 94 procent av världens teakplantager finns. Det är ett mycket tåligt träslag som kan användas till hela båten, förutsatt att man har råd. Vill man räkna på kostnaden när det gäller att bygga i teak är det viktigt att ta hänsyn till att träslaget är hårt och innehåller mycket harts, vilket sliter hårt på verktygen. Man bör därför vara beredd på att lägga ut pengar på extra tåliga verktyg.